Вівторок, 07.04.2020, 14:28
Вітаю Вас Ти хто? | RSS
Житомирський державний інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

 

Кафедра мистецтв Житомирського інституту культури і мистецтв створена в 2005 році. Складається із трьох секцій:

 

  • театрального мистецтва;
  • музичного мистецтва;
  • дизайну.

 

Завідувач кафедри Данчук Л.І., кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України.

Сьогодні студенти навчаються на трьох спеціальностях: «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Дизайн». Майбутні митці мають змогу опановувати фахову майстерність у справжніх майстрів своєї справи, серед яких народні та заслужені художники України, заслужені діячі мистецтв України, народні та заслужені артисти України, кандидати та доктори наук.

 

Студенти беруть активну участь у творчих зустрічах, концертах, презентаціях, виставках, фестивалях, конкурсах в Україні та за її межами, а також у міжнародних освітніх проектах, перемагають на всеукраїнських олімпіадах з мистецтва та мистецької освіти.

 

Секція театрального мистецтва  проводить підготовку за спеціальністю:

6.020201 та 7.02020101 Театральне мистецтво кваліфікації:

- режисер театралізованих вистав та масових свят, викладач;

- актор, ведучий театралізованих видовищ та шоу-програм за ОКР бакалавр та спеціаліст.

Завідувач секції театрального мистецтва Карпенко Віталій Юрійович., заслужений діяч мистецтв України,заслужений артист України, доцент кафедри мистецтв.

 

     Характеристика спеціальності

 

     Театр - вид мистецтва, який першорядним значенням в житті суспільства визначає формування художнього відображення дійсності на засадах моральності та естетизму. З розвитком духовної культури суспільства розвивалося, змінювалося та удосконалювалося й театральне мистецтво. В умовах переходу до ринку, коли високопрофесійний рівень людини найчастіше стає головним чинником її соціального становища, перед українським суспільством постає потреба забезпечення високої кваліфікації спеціалістами, які працюють у сфері культури й мистецтва. Головним своїм завданням викладачі секції визначають виховання режисера як самостійного художника, творця образності, що майстерно володіє технікою та методами мистецтва, спираючись на відомі положення театральної педагогіки, створюваної протягом багатьох десятиліть провідними митцями. Виховання акторів та режисерів як високо досвідчених фахівців, допомога їм сформуватись як особистостям та утвердитись на передових громадських і естетичних позиціях є основною метою педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників інституту.

     Специфіка навчання на секції театрального мистецтва полягає у підборі індивідуальних педагогічних методів навчання та самостійній роботі студентів. Творчі доробки студентів-режисерів під керівництвом високопрофесійних фахівців водночас є і формою звітності, які проводяться щосеместрово. Свої творчі здобутки студенти мають змогу застосовувати у постійно діючому студентському навчальному театрі, який співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами, закладами та установами культури міста, області та на всеукраїнському рівні. Викладачі та студенти кафедри активно співпрацюють з Житомирським обласним музично-драматичним театром ім. І.Кочерги, Обласною телерадіокомпанією, театрами Білорусії.

 

Дисципліни, що викладаються на секції

«Ключові» навчальні дисципліни, які визначають підготовку фахівців зі спеціальності «театральне мистецтво»:

- Теорія театрального мистецтва

- Історія театру

- Майстерність актора

- Історія та теорія видовищ та масових свят

- Основи режисури

- Режисура

- Ритміка

- Основи драми

- Історія кіно

- Сценарна майстерність

- Сценічна пластика

- Історія музики

- Режисура концертного номера

- Режисура кіно, радіо, телебачення

- Режисура масово-розважальних програм

- Мистецтво ведучого і конферансу

- Грим

- Музика в масовому святі

- Танець в масовому святі

- Пантоміма

- Психологія режисерської та акторської діяльності

- Історія українського театру

- Методика викладання фахових дисциплін

- Режисура естради

- Режисура спортивно-видовищних заходів

- Режисура та драматургія обрядів

- Менеджмент видовищних заходів

- Організація та методика підготовки масових свят

- Організація та методика проведення весільних свят

- Методика роботи режисера з драматургом

- Основи музичної драматургії

- Світова сучасна режисура сценічних мистецтв

 

Сфери зайнятості випускників

Випускники спеціальності «театральне мистецтво» ефективно працюють в установах та закладах культури, мистецьких студіях, інших організаціях.

Випускники спеціальності займають посади директорів та художніх керівників установ та закладів культури і мистецтв, позашкільних навчальних закладів (дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв), ліцеїв, гімназій, коледжів; методистів з позашкільної освіти; керівників відділів в центрах дозвілля дітей та юнацтва; режисерів театралізованих заходів і фольклорно-етнографічних свят і обрядів, сценаристів та режисерів масових форм дозвілля; викладачів творчих колективів, працюють в театрально-мистецьких закладах, кіностудіях, вищих навчальних закладах, медійних службах, телекомпаніях, радіостанціях та ін. Студенти спеціальності проходять поглиблену підготовку з використання теоретичного та практичного досвіду організації естрадної діяльності та масових свят; опановують сучасні засоби театральної педагогіки. Функціонування при кафедрі постійно діючого навчального театру є вагомою складовою процесу формування фахівців з театрального мистецтва, здатних використовувати новітні технології в процесі постановки різноманітних за формою та напрямами вистав і театралізованих видовищ.

Викладачі і студенти кафедри постійно виступають членами журі обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів аматорського мистецтва, беруть участь у переглядах прем'єрних вистав театрів, надають методичну і практичну допомогу зразковим, народним театральним колективам.

Медведєв Анатолій Тихонович, заслужений артист України, доцент кафедри мистецтв

Гурський Анатолій Іванович, народний артист України, викладач кафедри мистецтв 

Доманський А.В. - актор Житомирського обласного академічного музично-драматичного театру ім.І.Кочерги, викладач кафедри мистецтв інституту

 

 

 

Секція музичного мистецтва

Очолює Петро Харитонович Даценко, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри мистецтв.

Секція музичного мистецтва забезпечує викладання музично-теоретичних, музично-історичних, вокально-хорових та інструментально-виконавських дисциплін, а також методики музичного виховання на спеціальності «Музичне мистецтво». Пріоритетними у діяльності кафедри музичного мистецтва є такі напрями:

 - особистiсно зорієнтоване навчання; формування духовного світу майбутніх викладачів засобами мистецтва;

- взаємозв’язок навчального процесу i виконавської діяльності студентів як форми активного зростання їх професійної майстерності;

 

 - вивчення української системи художнього виховання у взаємозв’язку із світовими мистецько-педагогiчними школами;

 - сучасне науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Випускники секції покликані якісно, використовуючи найбільш ефективні методи розвитку музичних здібностей школярів, що існують у Європі та мають історичні джерела в Україні, готувати учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл естетичного виховання, аматорських колективів до відродження й збагачення духовних скарбів України, національної музичної культури.

Багато випускників працюють у відомих професійних колективах: фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав», академічна хорова капела «Орея», Національний заслужений академічний український народний хор України ім. Г. Г. Верьовки тощо.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Так, доцентами і викладачами кафедри розроблені і читаються такі спецкурси: методика викладання гри на музичних інструментах; історія виконавства на музичних інструментах.

Кафедра музичного мистецтва є ініціатором та організатором Всеукраїнського музичного фестивалю «Мелодії Полісся», започаткованого у квітні 2012 року.

Сфери зайнятості випускників

 Випускники кафедри музичного мистецтва мають можливість працювати в установах та закладах культури, мистецьких студіях, інших організаціях.

Випускники спеціальності займають посади директорів та художніх керівників установ та закладів культури і мистецтв, позашкільних навчальних закладів (дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв), ліцеїв, гімназій, коледжів; методистів з позашкільної освіти; керівників відділів в центрах дозвілля дітей та юнацтва;

Є:

 - викладачами фахових дисциплін у школах естетичного виховання, дитячих музичних школах, диригентами (керівниками) різних за складом та віком хорового, народно-інструментального, духового та естрадного колективів;

 - артистами хору, оркестру, ансамблю;

 - солістами-вокалістами або солістами-інструменталістами ;

 - науковими методистами обласних центрів народної творчості;

 - методистами у державних, суспільних та приватних структурах художньо-культурологічного та просвітницького профілів, культурних центрах, центрах дозвілля молоді та юнацтва, художніх студіях, спілках та товариствах у структурах підтримки розвитку соціально-культурної сфери різних рівнів.

Кафедра музичного мистецтва включає три окремі спеціалізації:“Інструментально-оркестрову”, “Диригентсько-хорову” та "Сольний спів".

Секція готує фахівців за двома кваліфікаційними рівнями: “Бакалавр музичного мистецтва” (І-ІV курси) та “Спеціаліст” (V курс) за такими кваліфікаціями:

  • “Диригент оркестру народних інструментів”, викладач»;
  • “Диригент оркестру духових  інструментів”, викладач»;
  • “Диригент хору, викладач”;
  • “Артист-вокаліст,викладач” додаткова: керівник вокального ансамблю.

 Під час навчання студенти вивчають наступні дисципліни:

 фах (диригування), хоровий клас, хорознавство, читання партитур, диригентсько - хоровий практикум, хорове аранжування, інструментознавство, інструментування, постановка голосу, сольний спів, ансамбль, історія та теорія виконавства (за фаховим спрямуванням), методика роботи з хором (за фаховим спрямуванням), хорова література, музичний фольклор, методика роботи з вокальним ансамблем, вокальний ансамбль, сольно - ансамблевий практикум, сольний спів, методика викладання фаху;, методика викладання сольного співу, охорона голосу, історія розвитку вокальних шкіл світу, спецінструмент, інструментування та аранжування музики (за фаховим спрямуванням), методика викладання диригування тощо.

Васянович Микола Максимович, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри мистецтв

Савченко Володимир Захарович, заслужений артист України, викладач кафедри мистецтв

 

 

 

 

Секція дизайну

Журавський Руслан Володимирович – в.о. завідувача секції дизайну.

Характеристика спеціальності

 Термін «Дизайн» історично виник досить недавно, проте як спосіб особливої естетичної діяльності людини сам дизайн існує протягом тисячоліть, вирішуючи проблему співвідношення краси й корисності речей для людини. І якщо красу уособлює в собі мистецтво, інтуїція художника, то корисність – логіка, наукова точність. Поєднання логічного і чуттєвого взяла на себе одна із галузей мистецтвознавства – дизайн. Формування професійного дизайнера відбувається у двох напрямах - мистецькому й технологічному. Історично довівши свої можливості в розвитку ринкової економіки, у створенні конкурентоспроможної продукції, в насиченні ринку промисловими товарами і нормалізації умов життя населення дизайн повинен внести свій вагомий внесок у вирішення соціально значимих проблем ринкових перетворень і в Україні. Це зумовило доцільність підготовки фахівців вищої освіти з різних видів дизайну в Житомирському інституті культури і мистецтв.

Різнобарв'я художніх мов, що існують в сучасному просторі, характеризуються ознаками естетичної візуалізації інформаційного середовища, глобалізацією мереж комунікаційних зв'язків, створенням системи впливових факторів на формування світогляду, естетичного смаку, інтересів, потреб, естетичних орієнтацій людини. Тому дуже важливим фактором професійного становлення сучасного дизайнера є розвиток творчих здібностей студента, формування високої інтелектуальної та моральної культури.

Конкретними питаннями надання освітніх послуг з дизайну займається секція з дизайну. Секція з дизайну є тим фаховим джерелом, який склали професійний базис формування спеціалістів з дизайну, пропагує універсальний підхід до дизайнерської освіти, оскільки кожен фахівець має володіти не тільки базовими знаннями у галузі теорії й методики, але і практичними навичками у галузі дизайну. Усвідомлення того, що дизайнер повинен володіти фаховим арсеналом, високим інтелектуальним рівнем, сучасним світоглядом, бути добре обізнаним у художній і загальній культурі спонукає викладачів секції докладати всебічних зусиль для досягнення студентами цих висот протягом усіх років навчання.

Саме ці концептуальні засади дозволять секції відповідним чином спрямувати навчальний процес: дипломні роботи (проекти), а часто й курсові проекти та звіти по практиці є добрими взірцями бажаних підходів до розробки тематики. В них поєднуються науковий підхід, перспективне мислення, художній смак. Ці та інші риси дозволяють сподіватись, що в подальшому студенти Інституту заявлять себе справжніми майстрами своєї справи і гідно представлятимуть дизайн України на різних форумах, конференціях, конкурсах, а їх проектні розробки будуть активно втілюватись в життя.

Модель підготовки фахівців спеціальності дизайну заснована на впровадженні інноваційних розробок, проектуванні різноманітних об’єктів середовища життєдіяльності людини: житлових, службових, адміністративних та громадських приміщень, об‘єктів соціально-культурної сфери, готельно-ресторанного господарства, торговельних, виставкових залів, елементів фірмової символіки, об‘єктів ландшафту тощо. Дизайнерський підхід до вирішення проектних завдань характеризується врахуванням широкого комплексу формоутворюючих факторів, серед яких – художня виразність, оригінальність, стильова визначеність, функціонально-планувальна організація, композиційна цілісність, естетичність, ергономічність, ефективність конструктивно-технологічних рішень.

Навчально-педагогічний процес на кафедрі набуває інформаційно-практичного характеру завдяки впровадженню передових освітніх технологій з широким використанням комп’ютерної техніки. До послуг студентів комп’ютерний клас з пакетами програм: CorelDRAW, Adobe Illustrator 10, Adobe PhotoShop СS, ArchiCAD, 3dsmax.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

«Ключові» навчальні дисципліни, які визначають підготовку фахівців зі спеціальності «дизайн»:

- Матеріалознавство

- Історія мистецтв, архітектури і дизайну

- Технічні засоби і комп’ютерне проектування

- Основи фахової підготовки

- Проектування

- Рисунок

- Живопис

- Основи композиції

- Типологія об’єктів

- Теорія і методика проектування

- Нарисна геометрія і перспектива

- Основи декоративно-прикладного мистецтва

- Ландшафтна архітектура і дизайн інтер’єру

- Дизайн інтер’єрів

- Основи дизайну виставок і ярмарок

- Конструкції в дизайні інтер’єра

- Технологія будівництва та інженерне обладнання інтер’єрів і споруд

- Озеленення інтер’єрів і зимовий сад

- Основи містобудування

- Графічний дизайн

- Біоніка

- Ергономіка

- Основи формоутворення і моделювання

- Фірмовий стиль

- Комп’ютерна графіка в дизайн діяльності

- Основи правознавства

- Різновиди середовища

- Основи екологічного дизайну

- Дизайн-програмування

- Дизайн побутового середовища

- Дизайн середовища відпочинку

- Основи дизайну, реклами і інформаційного середовища

 

Сфери зайнятості випускників

 Випускники спеціальності «Дизайн» працюють:

в державних установах

комунальних підприємствах

інформаційно-аналітичних центрах та інших державних, комерційних організаціях

в різноманітних архітектурних, дизайнерських, художніх майстернях та студіях

організовують приватні підприємства

Студенти та викладачі інституту тісно співпрацюють з державними та приватними організаціями міст Житомира та Києва, зокрема з: ПП «Інтердизайн», Житомирське комунальне підприємство «Житомир комунводоканал», зелене господарство тощо.

 

 

Друзі сайту
Форма входу
Категорії розділу
Архів [3]
Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
АнМаш - экономный рынок товаров
Наше опитування
Як вам сайт?
Всього відповідей: 726
Статистика

Нас зараз: 1
Хто ти?: 1
Наши: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz